?

Log in

No account? Create an account
Ine insinuerer ittno [entries|archive|friends|userinfo]
infame

[ website | Ines infame innfall ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Artig skal verden evig være [Nov. 21st, 2007|05:09 pm]
infame
Noe må man finne på når ikke har fått spist rødløk på en stund og er blitt syk ...

Her er visst min humor:


Your Score: the Ham(47% dark, 57% spontaneous, 31% vulgar)your humor style:
CLEAN | SPONTANEOUS | LIGHT


Your style's goofy, innocent and feel-good. Perfect for parties and for the dads who chaperone them. You can actually get away with corny jokes, and I bet your sense of humor is a guilty pleasure for your friends. People of your type are often the most approachable and popular people in their circle. Your simple & silly good-naturedness is immediately recognizable, and it sets you apart in this sarcastic world.

PEOPLE LIKE YOU: Will Ferrell - Will Smith
The 3-Variable Funny Test!
- it rules -

If you're interested, try my best friend's best test: The Genghis Khan Genetic Fitness Masterpiece

Link: The 3 Variable Funny Test written by jason_bateman on OkCupid Free Online Dating, home of the The Dating Persona Test
LinkLeave a comment

En sannhet med visse modifikasjoner, men ... [Aug. 12th, 2007|01:43 am]
infame
[Current Location |In bed with Madonna]
[Current Mood |accomplishedaccomplished]

You are Slingback Sandals

Classy and sophisticated
You dress to the nines wherever you go
Even if it's in your couture sweats!
LinkLeave a comment

Facebook [Apr. 15th, 2007|06:46 pm]
infame
... er visst den nye vinen. Er ikke helt sikker på om det er stas mer enn i ei uke eller så, men:

Jeg er Ine Gransaeter på Facebook as we speak, men venter på å bli meg selv med:

Ine Thereze Gransæter
LinkLeave a comment

De usynlige ting, liksom [Mar. 12th, 2007|12:17 am]
infame
[Current Mood |apatheticapathetic]

The Part of You That No One Sees

You are powerful, passionate, and dominant.
You have a vision of how things should be, and you do your best to make things happen.
People rely on you for your strength. You are a rock to many.

Underneath it all, you aren't so sure about your passions.
So many ideas spark your interest, it is hard for you to get behind a select few.
However, you see indecision as a sign of weakness. So you pursue your goals full force - no matter how foolish they turn out to be.
LinkLeave a comment

Om å ha trua [Feb. 13th, 2007|01:20 am]
infame
[Current Mood |apatheticapathetic]

You Are 53% Misanthropic

You're somewhat misanthropic, but you're not willing to write off the human race (yet!).
There's a few people you like, and even them you like at a distance.
LinkLeave a comment

La meg være voksen [Dec. 9th, 2006|01:10 pm]
infame
[Current Mood |tiredtired]

(x) Jobb (1p)
(x) Visittkort (1p)
(x) Deltatt på konferanse med overnatting (1p)

Bor hjemme hos foreldrene (-2p)
Samboer (1p)
Forlovet (1p)
Gift (2p)
Skilt (3p)
(x) Eier eget hus (dvs leilighet) (2p)
Har en bil (1p, kombi + 1p) (den er dessverre daud)
Hund (1p) (vil ha)
(x) Lån (1p)
Delt økonomi (1p)
(x) Pensjonssparing (1p)
(x) Gjør storhandel (1p)
(x) Bruker kundekort (1p)

Handler bevisst på rabatt-tilbud eller benytter rabattkuponger (2p)
(x) Har hushjelp/vaskehjelp/praktikant/eller lignende
(x) Har oppvaskmaskin (1p)
(x - sogar med, eh, knekt bein) Dobbeltseng (2p)
(x - av og til) Har juletre i jula (2p)

Grå hår (1p)
(x) Cellulitter (1p)
(har sluttet, fordi ikke får tid lenger) Abonnerer på morgenavis
Løser sudoku (1p)
(x) Velger å ikke ta telefonen (2p)
(se vaskehjelp-punktet) Pusser vinduer (1p)
(nei, men har lyst til å lære) Plukker sopp (2p)
(x) Bruker msn (-1p)
(x) Parmiddag (dog ikke spesielt ofte) (1p)

Vinsmaking (1p)
Dansekurs (1p)
(x) Feste til gamle 70-tallshits. (1p)
Drikke Konjakk alt. calvados til kaffen (1p)
Gå til sengs før 23.00 hver kveld på ukedagene (nei, med unntak av i gårm, hvor sovnet kl 19 på sofaen og våknet kl 9.47 i dag) (1p)
(x) Foretrekke sofaen hjemme framfor utekveld med venner (1p)
Spiller bingo (1p)
Synes Idol-Aleksander/ Idol-Vivian er dritdigg (-1p)
Har hofteproblem (1p)
Har bilradioen innstilt på P1 (2p)
(x) Blir overrasket over “ungdommen nå til dags” (2p)


21 poeng = akkurat passe, synes jeg.


0-15 p – IKKE gammel
16-25 p – Godt på vei…
Over 25 p – Nå er du der!
LinkLeave a comment

Same shit, new wrapping [Nov. 11th, 2006|02:07 pm]
infame
Etter et halvt år med faenskap og ikke-blogging fikk jeg nok av både Movable Type og WebDeal. Gamle Ines infame innfall er nå historie og vil snart bli slettet fra jordens overflate. Det enkle er ofte det beste, derfor har jeg nå gjenoppstått med ny blogg - fortsatt Ines infame innfall, så ikke mistet identiteten min fullstendig - her: http://innfall.weblogg.no

Må bare summe meg litt for å begynne å skrive alle de meningsløse tingene jeg har brent inne med i mitt bloggefravær.

PS! Jeg har mistet fullstendig oversikten over e-postadressene til den delen av menneskeheten som virker. Send med en edb-post til inetreskje@gmail.com med din adresse, så blir jeg så glad at det er helt kvalmt. Eventuelt post den som kommentar her.
Link1 comment|Leave a comment

Søtt, salt & syrlig [Sep. 18th, 2006|03:28 am]
infame
[Current Mood |melancholymelancholy]
[Current Music |Scissor Sisters - I don't feel like dancing]

Av og til
er salte tårer
det som hjelper aller mest
spesielt mot tørsten.

(Så får det heller være at den forpulte innfall.net-bloggen min ikke funker og snart har fått meg til å pådra meg skabb a la Atle Anthonsen i Etaten i ren frustrasjon. for nå får jeg ikke engang logget inn. Død over MT i dag.)
Link3 comments|Leave a comment

Intimidating - who, me? [Sep. 17th, 2006|12:34 pm]
infame
[Current Location |In bed]
[Current Mood |contentcontent]

You Are a Dare Devil

For you, life is one big dare.
And you're all in for any adventure.
Others find you exciting, inspiring, and a bit intimidating.
You're biggest challenge at this point is trying to top yourself!
LinkLeave a comment

Jesus, Maria & den hellige gral how far off [Sep. 7th, 2006|06:21 pm]
infame
[Current Mood |amusedamused]

What Your Bathroom Habits Say About You

You are a very considerate person, but that doesn't mean you let people walk all over you.

You spend a lot on clothes, and you tend to be a very dresser. However, it's hard for you to throw away trendy clothes when they go out of style.

You are a little shy and easily embarrassed. You often wonder if you are normal.

In relationships, you tend to be very romantic and demanding. You'll treat your partner like gold, but you expect a lot in return.
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]